Bộ Giáo dục công bố điểm sàn ngành Y Dược năm 2019

Bộ Giáo dục công bố điểm sàn ngành Y Dược năm 2019Chiều 20/7, điểm sàn ngành y dược đã chính thức được Bộ Giáo dục công bố, theo đó mức điểm sàn cho các ngành dao động từ 18 đến 21 điểm.

Chiều 20/7, điểm sàn ngành y dược đã chính thức được Bộ Giáo dục công bố, theo đó mức điểm sàn cho các ngành dao động từ 18 đến 21 điểm.

Điểm sàn ngành Y Dược dao động trong khoảng từ 18-21 điểm

Điểm sàn ngành Y Dược dao động trong khoảng từ 18-21 điểm

Tới thời điểm này, điểm sàn khối sức khỏe đã chốt ở mức: điểm sàn Y - Dược từ 18-21 điểm. Cụ thể điểm sàn cho các ngành được Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn cập nhật như sau:

1. Y khoa, răng - hàm - mặt: 21 điểm;

2. Y học cổ truyền, dược: 20 điểm;

3. Điều dưỡng, y học dự phòng, hộ sinh, dinh dưỡng, kỹ thuật phục hình răng, kỹ thuật xét nghiệm y học, kỹ thuật hình ảnh y học, kỹ thuật phục hồi chức năng: 18 điểm.

Từ năm 2018, Bộ GD-ĐT đã bỏ điểm sàn chung với các ngành đào tạo đại học, nhưng riêng ngành nhóm ngành đào tạo giáo viên các trường vẫn phải tuân thủ theo điểm sàn chung do Hội đồng điểm sàn của Bộ GD-ĐT xây dựng và công bố. Năm nay là năm thứ hai các ngành đào tạo giáo viên có điểm sàn riêng.

Riêng ngành khoa học sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề, đây là năm đầu tiên có quy định riêng về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.

Các ngành được Bộ GD-ĐT áp dụng điểm sàn khối sức khỏe gồm y khoa, y học cổ truyền, răng - hàm - mặt, dược học, điều dưỡng, y học dự phòng, hộ sinh, dinh dưỡng, kỹ thuật phục hình răng, kỹ thuật xét nghiệm y học, kỹ thuật hình ảnh y học, kỹ thuật phục hồi chức năng.

Còn một số ngành khác trong nhóm sức khỏe (như hóa dược, quản lý bệnh viện, y sinh học...) không cần quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.

Các trường đào tạo nhóm ngành này sẽ căn cứ mức điểm sàn chung của Bộ GD-ĐT để công bố mức điểm sàn xét tuyển không thấp hơn mức sàn chung.


Bài viết liên quan

trường cao đẳng dược sài gòn tuyển sinhTop