Trung cấp kỹ thuật hình ảnh y học

Trung cấp Y Dược Sài Gòn tuyển sinh đào tạo Trung cấp Kỹ thuật HÌnh ảnh Y học Sài Gòn hệ chính quy, thời gian đào tạo từ 12 - 24 tháng, có lớp trong và ngoài giờ hành chính. Sau khi tốt nghiệp được cấp bằng chính quy, được liên thông lên Đại học nếu đáp ứng đủ điều kiện.

trường cao đẳng dược sài gòn tuyển sinhTop