Trung cấp Hộ Sinh

Trung cấp Y Dược Sài Gòn xét tuyển Trung cấp Hộ sinh Sài Gòn chỉ cần có bằng Phổ thông trung học là đủ điều kiện theo học. Đăng ký học từ 12 - 24 tháng, bằng chính quy, có lớp trong và ngoài giờ hành chính, lớp thứ 7 - chủ nhật.

trường cao đẳng dược sài gòn tuyển sinhTop