Cao đẳng Y học cổ truyền

Giới thiệu về Chương trình đào tạo Cao đẳng Y học cổ truyền Việt Nam

Y học cổ truyền trình độ Cao đẳng là ngành nghề đào tạo dựa trên nền tảng của triết học phương đông và những kiến thức y học được đúc kết từ kinh nghiệm của nhiều thế hệ y gia, được các danh y Việt Nam bảo tồn, lưu truyền và phát triển.

Chi tiết

Học Cao đẳng Y học cổ truyền để gìn giữ tinh hoa Y học cổ truyền Việt Nam

Hành nghề y dược cổ truyền không chỉ vì mục tiêu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân mà còn góp phần gìn giữ, phát huy giá trị truyền thống của nền y học cổ truyền Việt Nam.

Chi tiết

trường cao đẳng dược sài gòn tuyển sinhTop