Trung cấp vật lý trị liệu - phục hồi chức năng

Trung cấp Y Dược Sài Gòn xét tuyển đào tạo Trung cấp Kỹ thuật Vật lý trị liệu & Phục hồi chức năng hệ chính quy. Xét tuyển đi học ngay, liên tục khai giảng lớp mới, có lớp học trong và ngoài giờ hành chính, lớp thứ 7 - chủ nhật.

trường cao đẳng dược sài gòn tuyển sinhTop