Trung cấp kỹ thuật xét nghiệm y học

Trung cấp Y Dược Sài Gòn tuyển sinh Trung cấp Xét nghiệm TPHCM hệ chính quy học từ 12 - 24 tháng. Có lớp học trong và ngoài giờ hành chính, có lớp thứ 7 - chủ nhật. Tốt nghiệp được cấp bằng chính quy, được liên thông lên Cao đẳng, Đại học nếu đáp ứng đủ điều kiện.

trường cao đẳng dược sài gòn tuyển sinhTop