Điểm sàn xét tuyển Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2019

Điểm sàn xét tuyển Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2019Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã công bố mức điểm sàn xét tuyển năm 2019 cho tất cả các ngành. Theo đó, mức điểm dao động từ 18 điểm đến 21 điểm

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã công bố mức điểm sàn xét tuyển năm 2019 cho tất cả các ngành. Theo đó, mức điểm dao động từ 18 điểm đến 21 điểm

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ công bố điểm sàn xét tuyển

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ công bố điểm sàn xét tuyển

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ thông báo ngưỡng điểm đảm bào chất lượng đầu vào xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2019:

1. Vùng tuyển sinh

Tuyển sinh cả nước: Xét tuyển khu vực ĐBSCL tối thiểu 85% khu vực còn lại tối đa 15%

2. Ngành xét tuyển

Điểm sàn xét tuyển Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2019

3. Ngưỡng điểm bảo đảm chất lượng đầu vào: Điểm tối thiểu đăng ký xét tuyển đợt 1 đại học hệ chính quy năm 2019 được Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn cập nhật như sau:

Điểm sàn xét tuyển Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2019

Mức điểm tối thiểu xét tuyển đợt 1 đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng ưu tiên được quy định trong Qyu chế tuyển sinh đại học chính quy năm 2019

Nếu nhiều thí sinh đồng điểm xét tuyển, Trường ưu tiên chọn môn Toán xét  tuyển từ điểm cao xuống thấp theo chỉ tiêu. Trường không sử dụng điểm bảo lưu trong kì thi THPT quốc gia để xét tuyển.

 


Bài viết liên quan

trường cao đẳng dược sài gòn tuyển sinhTop