Đối tượng chính sách học Trường Cao đẳng Dược TP. Hồ Chí Minh có được miễn học phí không?

Đối tượng chính sách học Trường Cao đẳng Dược TP. Hồ Chí Minh có được miễn học phí không?Em là học sinh thuộc diện hộ nghèo và là con thương binh bậc 3/4, đã trúng tuyển vào một Trường Cao đẳng Dược Thành Phố Hồ Chí Minh. Xin hỏi Nhà trường em có được xét miễn giảm học phí hay không và thủ tục xin miễn giảm học phí như thế nào?

Em là học sinh thuộc diện hộ nghèo và là con thương binh bậc 3/4, đã trúng tuyển vào một Trường Cao đẳng Dược Thành Phố Hồ Chí Minh. Xin hỏi Nhà trường em có được xét miễn giảm học phí hay không và thủ tục xin miễn giảm học phí như thế nào?

Đào tạo Kỹ thuật viên hình ảnh chất lượng tại Sài Gòn

Đào tạo Kỹ thuật viên hình ảnh chất lượng tại Sài Gòn

Vấn đề bạn hỏi, Ban pháp chế Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn trả lời như sau:

Theo Luật Giáo dục Nghề Nghiệp quy định thì ở Việt Nam có 2 loại hình trường học sau đây:

a) Trường Cao đẳng Y tế công lập thuộc sở hữu nhà nước, do Nhà nước đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất và giảng viên là cán bộ viên chức Nhà nước được phân công làm nhiệm vụ giảng dạy, các công việc khác liên quan đến giáo dục.

b) Trường Cao đẳng Y Dược tư thục thuộc sở hữu của tổ chức xã hội, do các tổ chức xã hội - nghề nghiệp hoặc cá nhân đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất hoạt động theo Luật giáo dục nghề nghiệp.

Nếu bạn là đối tượng chính sách hộ nghèo vùng đặc biệt khó khăn, con thương binh thì sẽ căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định 86/2015/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 – 2021.

Quy định về đối tượng được Nhà nước miễn học phí như sau:

1. Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005, Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng….

Quy định này được hướng dẫn cụ thể tại điểm a Khoản 2 Điều 4 Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH Đối tượng được miễn học phí:

a) Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng được hợp nhất tại văn bản số 01/VBHN-VPQH ngày 30 tháng 7 năm 2012 của Văn phòng Quốc hội. Cụ thể: Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thương binh; Người hưởng chính sách như thương binh; Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến (nếu có); Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 (nếu có); con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 (nếu có); con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; con của Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; con của liệt sỹ; con của thương binh; con của người hưởng chính sách như thương binh; con của bệnh binh; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Đăng ký xét tuyển Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn năm 2018

Đăng ký xét tuyển Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn năm 2018

Theo Điều 2 Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH quy định về đối tượng áp dụng:

1. Thông tư này áp dụng đối với tất cả các loại hình nhà trường ở các cấp học, trình độ đào tạo và cơ sở giáo dục khác của hệ thống giáo dục quốc dân.

2. Thông tư này áp dụng đối với trẻ em học mầm non, học sinh phổ thông; học sinh, sinh viên hệ cử tuyển; học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, trường dự bị đại học, khoa dự bị đại học; học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh học chính quy, học liên thông theo hình thức đào tạo chính quy tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học; học viên học ở các trung tâm giáo dục thường xuyên theo chương trình trung học cơ sở, trung học phổ thông.

Như vậy, theo quy định trên, việc miễn, giảm học phí với đối tượng học sinh, sinh viên thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi giáo dục của Nhà nước như Hộ nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn, con thương binh và các đối tượng khác nếu thuộc diện được hưởng ưu đãi giáo dục để học tập thì Nhà nước không phân biệt trường công lập hay tư thục. Vì vậy, em thuộc đối tượng sinh viên được miễn, giảm học phí.

Thủ tục miễn xin ưu đãi giáo dục, miễn giảm học phí thế nào?

Nếu bạn là đối tượng sinh viên được miễn giảm học phí thì bạn đến phòng đào tạo Trường mình đang theo học để xin Giấy xác nhận là sinh viên đang theo học ngành nào, thời gian đào tạo bao lâu, học phí mỗi tháng bao nhiêu tiền. Sau đó mang theo Giấy xác nhận của Trường và phiếu thu học phí về Phòng Lao động thương binh xã hội nơi có hộ khẩu thường trú để xin thanh toán hỗ trợ ưu đãi giáo dục. Phòng Lao động thương binh xã hội là cơ quan thanh toán tiền trực tiếp cho sinh viên thuộc đối tượng hưởng ưu đãi giáo dục.


Bài viết liên quan

trường cao đẳng dược sài gòn tuyển sinhTop