Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo

Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạoHội đồng Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn căn cứ vào sứ mệnh và tầm nhìn chiến lược đến năm 2030 đã tăng cường quản lý công tác đào tạo để nâng cao hơn nữa cả cả lượng và chất, nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội về nhân lực y tế trình độ cao.

Hội đồng Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn căn cứ vào sứ mệnh và tầm nhìn chiến lược đến năm 2030 đã tăng cường quản lý công tác đào tạo để nâng cao hơn nữa cả cả lượng và chất, nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội về nhân lực y tế trình độ cao.

Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo

Hội đồng Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn coi việc nâng cao chất lượng đào tạo được coi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu và có ý nghĩa sống còn đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp và đó cũng chính là thước đo để đánh giá, so sánh giữa các cơ sở giáo dục nói chung để khẳng định chất lượng uy tín hang đầu của Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh trong lĩnh vực đào tạo nhân lực ngành y tế.

Xác định được tầm quan trọng đó, Hội đồng Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn luôn luôn đổi mới, tăng cường quản lý công tác đào tạo cả về lượng và chất nhằm đáp ứng nhu cầu và tiêu chuẩn nhân sự y tế ngày càng cao trong thời kỳ hội nhập. Nhà trường đã đưa ra nhiều giải pháp và thực hiện quyết liệt, đồng bộ, nhằm phục vụ cho các hoạt động đào tạo một cách tốt nhất.

Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo

Đổi mới, xây dựng chương trình đào tạo Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn

Chương trình đào tạo được xây dựng theo xu hướng tắng cường số lượng giờ thực hành tại các cơ sở Y tế khám chữa bệnh.

Thực tập tay nghề theo hướng hợp tác chặt chẽ với các cơ sở y tế bệnh viện, nhằm giúp sinh viên Trường Cao đẳng Y Dược thành phố Hồ Chí Minh có cơ hội thực học, thực hành và thực nghiệp nhằm nâng cao trình độ và phát huy tính chủ động, tự chủ và tích cực của mỗi cá nhân;

Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đảm bảo chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực và chất lượng cho đội ngũ cán bộ quản lý các phòng, khoa, tổ môn...

Tuyển dụng giảng viên là các chuyên gia để nâng cao chất lượng đào tạo

Đội ngũ giảng viên đóng vai trò quyết định chất lượng đào tạo Trường Cao đẳng Y Dược, do vậy Hội Đồng Trường đề cao việc xây dựng đội ngũ giảng viên đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, vững vàng về chính trị, có phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức sư phạm chắc, có kỹ năng tự bồi dưỡng, tự học và đạt chuẩn về kiến thức chuyên môn nghiệp vụ liên quan và đặc biệt phải có trình độ kỹ năng tay nghề thành thạo, đủ khả năng thực hiện tốt mục tiêu, kế hoạch đào tạo luôn là yêu cầu bức thiết trong việc nâng cao chất lượng đào tạo.

Nâng cao chất lượng tuyển sinh đầu vào

Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn tăng cường triển khai công tác tư vấn, hướng nghiệp tại các Trường THPT Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh, giúp cho học sinh hiểu rõ về ngành nghề nhà trường đang đào tạo, để từ đó học sinh có ý thức về nghề nghiệp, lựa chọn được cho mình ngành nghề theo sở thích, phù hợp với điều kiện gia đình với khả năng của bản thân;

Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo

Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị dạy học

Lĩnh vực đào tạo nhân lực y tế là ngành nghề đặc thù nên phương tiện, thiết bị, vật tư dạy học thực hành là điều kiện cần thiết để tổ chức hoạt động dạy học, nâng cao chất lượng dạy học, đồng thời giảm được cường độ lao động của giảng viên và sinh viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn luôn đảm bảo đầu tư cơ sở vật chất đủ về số lượng, đạt chuẩn về chất lượng đối với các ngành học và môn học cụ thể.

Nhà Trường thường xuyên đầu tư mua sắm bổ sung trang thiết bị, sửa chữa, nâng cấp thiết bị, phòng học, phòng thí nghiệm, thư viện..., đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập của giảng viên và sinh viên. Các trang thiết bị, máy móc được đầu tư theo hướng tiếp cận hiện đại, tiếp cận thực tế. Tài liệu học tập, giáo trình, sách tham khảo... được cung cấp đầy đủ cho giảng dạy và học tập.

Nhà trường đã hợp tác với nhiều bệnh viện để đà tạo theo mô hình trường – viện nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên khi thực hành thực tập và nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo nhận lực ngành y tế. Điển hình, nhà trường hợp tác hiệu quả mô hình nhà trường và Bệnh viện Sài Gòn – Nam Định.


Bài viết liên quan

trường cao đẳng dược sài gòn tuyển sinhTop