Phiếu dự thi THPT quốc gia 2019 bị sai sót thí sinh phải làm thế nào?

Phiếu dự thi THPT quốc gia 2019 bị sai sót thí sinh phải làm thế nào?Trong quá trình đăng ký dự thi THPT quốc gia, sẽ gặp phải trường hợp phiếu đăng ký dự thi bị sai sót. Vậy trong trường hợp đó thí sinh phải làm thế nào?

Trong quá trình đăng ký dự thi THPT quốc gia, sẽ gặp phải trường hợp phiếu đăng ký dự thi bị sai sót. Vậy trong trường hợp đó thí sinh phải làm thế nào?

Phiếu dự thi THPT Quốc gia bị sai sót thí sinh phải làm thế nào?

Phiếu dự thi THPT Quốc gia bị sai sót thí sinh phải làm thế nào?

Theo quy định tại Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT thì thí sinh tham gia kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia sẽ bao gồm 2 đối tượng chính là: Thí sinh chưa có bằng tốt nghiệp THPT và thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT (dự thi để lấy kết quả xét tuyển đại học, cao đẳng).

Theo đó, thí sinh chưa có bằng tốt nghiệp THPT sẽ đăng ký dự thi tại trường phổ thông nơi học lớp 12, còn thí sinh tự do đăng ký tại địa điểm do sở GDĐT quy định.

Thời gian nộp Phiếu đăng ký dự thi được quy định trong hướng dẫn tổ chức thi THPT quốc gia hằng năm của Bộ GDĐT.

Khi hết hạn nộp Phiếu đăng ký dự thi, nếu phát hiện có nhầm lẫn, sai sót thì thực hiện như sau:

  • Đối với thí sinh chưa có bằng tốt nghiệp THPT: Thông báo với kịp thời cho Hiệu trưởng trường phổ thông hoặc Thủ trưởng đơn vị nơi đăng ký dự thi hoặc cho Trưởng Điểm thi trong ngày làm thủ tục dự thi để sửa chữa, bổ sung.
  • Đối với thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT: Thông báo kịp thời cho Thủ trưởng đơn vị nơi đăng ký dự thi hoặc cho Trưởng Điểm thi trong ngày làm thủ tục dự thi để sửa chữa, bổ sung.

Trường hợp bạn đã tốt nghiệp THPT vào năm ngoái và có nhu cầu đăng ký thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2019 để lấy kết quả xét tuyển đại học, cao đẳng thì được nộp hồ sơ đăng ký dự thi theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ đăng ký dự thi bao gồm:

  • 2 Phiếu đăng ký dự thi giống nhau;
  • Bằng tốt nghiệp THPT (bản sao);
  • 2 ảnh cỡ 4x6 cm, 02 phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của bạn.

Khi hết hạn đăng ký dự thi, nếu phát hiện có nhầm lẫn, sai sót thì bạn phải thông báo kịp thời cho Thủ trưởng đơn vị nơi đăng ký dự thi. Trường hợp nếu không thể thông báo kịp thời cho Thủ trưởng đơn vị nơi đăng ký dự thi thì bạn phải thông báo ngay cho Trưởng Điểm thi trong ngày làm thủ tục dự thi để sửa chữa, bổ sung kịp thời.


Bài viết liên quan

trường cao đẳng dược sài gòn tuyển sinhTop