Điểm sàn xét tuyển của Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2019

Điểm sàn xét tuyển của Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2019Chiều 18/7, trên trang tuyển sinh của Học viện báo chí và tuyên truyền đã chính thức công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2019

Chiều 18/7, trên trang tuyển sinh của Học viện báo chí và tuyên truyền đã chính thức công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2019

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo điểm sàn xét tuyển vào trường

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo điểm sàn xét tuyển vào trường

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học chính quy năm 2019

Đối với ngành Báo chí, các ngành có tổ hợp môn chính nhân hệ số 2 quy về thang điểm 30 (như hướng dẫn phía dưới): 16 điểm. Các ngành còn lại 15,5 điểm.

Mức điểm này bao gồm điểm thi theo tổ hợp xét tuyển, điểm ưu tiên đối tượng, khu vực đối với các ngành có tổ hợp các môn tính hệ số 1.

Các ngành có tổ hợp môn chính nhân hệ số 2, các môn khác tính hệ số 1 được quy về thang điểm 30 theo công thức:

(Điểm môn 1 + Điểm môn 3 + Điểm môn chính *2)*3/4 + điểm ưu tiên.

Điều kiện bổ sung

Theo ban truyền thông Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn cập nhật được, thí sinh cần thỏa mãn thêm các điều kiện sau:

Tính đến thời điểm xét tuyển đã tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương.

Thí sinh tham dự kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2019.

Có kết quả xếp loại học lực từng năm học trong 3 năm Trung học phổ thông đạt 6,0 trở lên;

Hạnh kiểm từng năm học trong 3 năm Trung học phổ thông xếp loại Khá trở lên;


Bài viết liên quan

trường cao đẳng dược sài gòn tuyển sinhTop