Hôm nay (31/7) là ngày cuối cùng thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng

Hôm nay (31/7) là ngày cuối cùng thí sinh được điều chỉnh nguyện vọngTheo quy định, với thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng bằng phiếu thì thí sinh chỉ còn ngày hôm nay (31/7) để thực hiện điều chỉnh nguyện vọng.

Theo quy định, với thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng bằng phiếu thì thí sinh chỉ còn ngày hôm nay (31/7) để thực hiện điều chỉnh nguyện vọng.

Chỉ còn duy nhất 1 n gày để thay đổi nguyện vọng xét tuyển

Chỉ còn duy nhất 1 n gày để thay đổi nguyện vọng xét tuyển

Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn cập nhật thống kê của Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến 17 giờ ngày 30/7/2019, có tổng số 284.932 thí sinh điều chỉnh nguyện vọng  đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng 2019.

Trong số này có 225.260 thí sinh điều chỉnh nguyện vọng bằng hình thức trực tuyến và 59.672 thí sinh điều chỉnh bằng phiếu. Có 50 thí sinh đăng ký điều chỉnh khu vực ưu tiên, 80 thí sinh đăng ký điều chỉnh đối tượng ưu tiên.

Theo quy định, với thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng bằng phiếu thì thí sinh chỉ còn ngày hôm nay (31/7) để thực hiện điều chỉnh nguyện vọng. Thời gian điều chỉnh nguyện vọng theo phương thức trực tuyến đã kết thúc lúc 17 giờ ngày 29/7.

Với thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển bằng phiếu, thời gian kết thúc là 17 giờ ngày 31/7.

Thí sinh kiểm tra kết quả điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển và đề nghị điều chỉnh sai sót nếu có (chỉ áp dụng đối với thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển bằng phiếu) trước 17 giờ ngày 1/8.


Bài viết liên quan

trường cao đẳng dược sài gòn tuyển sinhTop