Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng Giảng viên Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn

6 Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng Giảng viên Trường CĐ Dược Sài GònNhững giảng viên giảng dạy tại Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn cần phải có những tiêu chuẩn như thế nào để nâng cao chất lượng, trình độ đào tạo Cán bộ Y tế ở Sài Gòn?

Theo Ts, Trần Hà Minh Quân tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giảng viên Cao đẳng Y Dược Tp HCM nhằm giúp các trường cao đẳng y dược Thành phố HCM không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ Y tế trình độ Cao đẳng ở Sài Gòn.

Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng Giảng viên Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn

Theo Ts, Trần Hà Minh Quân hiện nay Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn đang xây dựng quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo viên cao đẳng nhóm ngành Y Dược phải đạt được các tiêu chuẩn sau:

Tiêu chuẩn 1. Giảng viên Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn phải hiểu rõ Mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra đối với sinh viên Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn để các giảng viên xác định rõ ràng đối tượng mình dạy là ai cho phù hợp với sứ mạng và mục tiêu của Nhà trường, phù hợp với mục tiêu giáo dục nghề nghiệp được quy định tại Luật giáo dục nghề nghiệp, phù hợp với thực tiễn đặc thù của Y tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Tiêu chuẩn 2. Giảng viên Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn phải mô tả được chương trình đào tạo Cao đẳng Y Dược đầy đủ để có thể soạn thảo đề cương, giáo án, bài giảng các môn học/học phần.  Cấu trúc và nội dung chương trình dạy Cao đẳng Y Dược phải được thiết kế dựa trên chuẩn đầu ra Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn. Mỗi bài giảng/học phần của giảng viên soạn phải đạt được: Có cấu trúc, trình tự logic; nội dung cập nhật và có tính tích hợp giữa các môn học.

Tiêu chuẩn 3. Phương pháp tiếp cận của Giảng viên Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn trong việc dạy học không chỉ là Triết lý giáo dục mà còn là mục tiêu giáo dục đối với cán bộ Y tế thành phố Hồ Chí Minh.

Tiêu chuẩn 4. Am hiểu về tư vấn Tuyển sinh và hỗ trợ người học để hỗ trợ Nhà trường trong việc tạo nguồn tuyển sinh và có thể giải thích những băn khoăn thắc mắc của người học trên lớp đùng theo Quy định của Nhà trường được thông báo công khai và minh bạch. Có thể tham gia các hoạt động hỗ trợ và tư vấn cho người học, định hướng cho người học, hướng nghiệp cho người học cho phù hợp với năng lực, sở trường, sở thích nghề nghiệp của người học.

Tiêu chuẩn 5. Giảng viên Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn phải là người được đào tạo nghiệp vụ sư phạm để có đủ trình độ ánh giá và công nhận kết quả học tập của người học. Hiểu biết về các quy trình giải quyết khiếu nại về kết quả học tập của người học.

Tiêu chuẩn 6. Giảng viên Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn phải có phẩm chất Y đức, đáp ứng yêu cầu về trình độ chuyên môn Y Dược theo đúng chuyên ngành giảng dạy.


Bài viết liên quan

trường cao đẳng dược sài gòn tuyển sinhTop